2018 Yılı SGK Tavan ve Taban Ücretler Açıklandı... - Boğaz Bağımsız Denetim Haberler Mevzuat ve Tebliğler , Resmi Gazete ve Kanunlara İlişkin Bilgiler - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

2018 Yılı SGK Tavan ve Taban Ücretler Açıklandı...

Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim içinde SGK · 2/1/2018 18:37:00
Tags: asgariücretsgktavantaban
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2018/8
KONU: 2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.
2018 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur.
Duyuruda, 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.029,50 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.
Buna göre, 2018 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.
A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.). 
Buna göre 2018 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.
Uygulanacak Dönemi
SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)
SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2018 – 31.12.2018
2029,50 TL
15.221,40 TL
B- 2018 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
Asgari Ücret
Brüt Günlük TL
Brüt Aylık TL
01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018
67,65 TL
2029,50 TL
1- SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)
 
Brüt
SSK İşçi
İşsizlik İşçi
Aylık Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Kümülatif Vergi Matrahı
Net
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Ele Geçen
SSK İşveren
İşsizlik İşveren
Toplam Maliyet
Ocak
2029,5
284,13
20,3
258,76
15,4
1725,07
1450,91
152,21
1603,12
416,05
40,59
2486,14
Şubat
2029,5
284,13
20,3
258,76
15,4
3450,14
1450,91
152,21
1603,12
416,05
40,59
2486,14
Mart
2029,5
284,13
20,3
258,76
15,4
5175,21
1450,91
152,21
1603,12
416,05
40,59
2486,14
Nisan
2029,5
284,13
20,3
258,76
15,4
6900,28
1450,91
152,21
1603,12
416,05
40,59
2486,14
Mayıs
2029,5
284,13
20,3
258,76
15,4
8625,36
1450,91
152,21
1603,12
416,05
40,59
2486,14
Haziran
2029,5
284,13
20,3
258,77
15,4
10350,44
1450,91
152,21
1603,12
416,05
40,59
2486,14
Temmuz
2029,5
284,13
20,3
258,76
15,4
12075,52
1450,91
152,21
1603,12
416,05
40,59
2486,14
Ağustos
2029,5
284,13
20,3
258,76
15,4
13800,6
1450,91
152,21
1603,12
416,05
40,59
2486,14
Eylül
2029,5
284,13
20,3
295,05
15,4
15525,68
1414,63
152,21
1566,84
416,05
40,59
2486,14
Ekim
2029,5
284,13
20,3
345,01
15,4
17250,76
1364,66
152,21
1516,87
416,05
40,59
2486,14
Kasım
2029,5
284,13
20,3
345,02
15,4
18975,84
1364,65
152,21
1516,86
416,05
40,59
2486,14
Aralık
2029,5
284,13
20,3
345,01
15,4
20700,92
1364,66
152,21
1516,87
416,05
40,59
2486,14
TOPLAM
24354
3409,56
243,6
3400,18
184,8
20700,92
17115,88
1826,52
18942,4
4992,6
487,08
29833,68
*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.
C- 2018 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar
12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı
12 X 2029,50 = 24.354 TL. olmaktadır.
Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)
Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.
Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.
Çalışanın Medeni Durumu
2018 yılı aylık indirim tutarı (TL)
Bekar
152,21
Evli, eşi çalışmıyor
182,66
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu
205,49
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu
228,32
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu
258,76
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu
258,76
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu
258,76
Evli, eşi çalışıyor
152,21
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu
175,05
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu
197,88
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu
228,32
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu
243,54
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu
258,76
Boşanmış
152,21
Boşanmış, 1 çocuklu
175,05
Boşanmış, 2 çocuklu
197,88
Boşanmış, 3 çocuklu
213,10
Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.
Saygılarımızla.
Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş." bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
 İçeriğe dön | Ana menüye dön