Çalışanların Meslek Kodlarının, SGK’ ya Bildirilmesi Zorunluluğuna Uymayanlar - Boğaz Bağımsız Denetim Haberler Mevzuat ve Tebliğler , Resmi Gazete ve Kanunlara İlişkin Bilgiler - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Çalışanların Meslek Kodlarının, SGK’ ya Bildirilmesi Zorunluluğuna Uymayanlar

Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim içinde SGK · 2/1/2018 15:19:00
Tags: çalışanmeslekkodları
Konu: Çalışanların Meslek Kodlarının, SGK’ ya Bildirilmesi Zorunluluğuna Uymayanlar
İçin Ceza Uygulanmaya Başlanacak


Bütün iş yerlerinde, çalışanların meslek kodlarının işverenleri tarafından SGK’ ya bildirilmesi
uygulaması daha önce uygulamaya girmiş, ancak SGK işverenlere, bu uygulamaya geçiş için
01.01.2018 tarihine kadar süre vermişti.

Meslek kodu uygulaması özel sektör işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıları kapsıyor.

Buna göre işverenlerin, işçileri iş yerlerinde fiilen hangi işi yapıyorlarsa o işe uygun meslek
kodlarını ve adını Kuruma gönderdikleri prim belgelerinde yazmaları gerekmektedir.

Meslek kodu belirlenirken diploma değil, iş yerinde yapılan iş esas alınacaktır. SGK’ nın istediği işçinin diplomasına göre değil iş yerinde fiilen hangi işi yapıyorsa buna uygun olan kodun yazılmasıdır. Uygulamanın amacı, gerçek ücret üzerinden bildirim yapılmasını sağlamaktır.
Ceza uygulaması 01.01.2018 itibarıyla başladı.

5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine göre; muhtasar ve prim
hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve
kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanabilecektir.

- Her ay verilen SGK prim belgelerinde sigortalıların iş yerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun
meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren işverenlere her bir işçi için 203 TL

- Ücreti eksik göstermek maksadıyla vasıflı çalışanları sıradan, vasıfsız işçiler gibi meslek
kodu ile bildiren işverenlere eksik ücret bildirdikleri her ay için prim belgelerine bağlı
olarak 4.058 TL

- Eksik ücretle ilgili müfettişler inceleme yaparsa kayıt geçersizliği nedeniyle 24.348 TL
idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca; eksik bildirilen ücretlere ait primlerin gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte
tahakkuku ile karşı karşıya kalınmaması için, çalışanların iş yerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun yazılmasına dikkat edilmeli, yanlış yazılmışsa düzeltilmelidir.

Saygılarımızla...İçeriğe dön | Ana menüye dön