FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ - Boğaz Bağımsız Denetim Haberler Mevzuat ve Tebliğler , Resmi Gazete ve Kanunlara İlişkin Bilgiler - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim içinde Vergi · 24/5/2018 12:42:00
\n\n
FİNANSAL\nKİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE
\n\n
UYGULANACAK\nTEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA
\n\n
TEBLİĞDE\nDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
\n\n
MADDE 1\n– 24/12/2013 tarihli ve 28861\nsayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve\nFinansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci\nfıkrasında yer alan 032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - T.P., 033\nSATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - Y.P, 03801 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER\n03901 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 222011 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER,\n222111 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 223011 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER,\n223111 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 350071 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER,\n351071 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 414031 SATILMAYA HAZIR MENKUL\nDEĞERLERDEN, 415031 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN, 58001 SATILMAYA HAZIR\nMENKUL DEĞERLERDEN, 58101 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN, 78004 SATILMAYA\nHAZIR MENKUL DEĞERLERDEN, 78104 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN, 8200301\nSATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 8210301 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER, 98002\nİŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer\nniteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ, 98102\nİŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer\nniteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ, 222013 VADEYE\nKADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER, 223013 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL\nDEĞERLER, 244 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - T.P., 245 VADEYE\nKADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - Y.P., 246 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR,\nİŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD. DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) -\nT.P., 247 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE\nTUTULACAK MD. DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - Y.P., 58002 VADEYE KADAR ELDE\nTUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN, 58102 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL\nDEĞERLERDEN, 820031 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE\nKADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ, 821031 İŞTİRAKLER,\nBAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL\nDEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
\n\n
 
\n\n
032\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER -\nT.P.
\n\n
 
\n\n
033\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER -\nY.P
\n\n
 
\n\n
03801\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
\n\n
03901\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
222011\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
222111\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
223011\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
223111\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
350071\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
351071\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
414031\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN
\n\n
 
\n\n
415031\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN
\n\n
 
\n\n
58001\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN
\n\n
 
\n\n
58101\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN
\n\n
 
\n\n
78004\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN
\n\n
 
\n\n
78104\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN
\n\n
 
\n\n
8200301\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
8210301\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
98002\nİŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Gerçeğe uygun değer farkı\ndiğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil)\nSERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ
\n\n
98102\nİŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Gerçeğe uygun değer farkı\ndiğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil)\nSERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ
\n\n
 
\n\n
222013\nİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
223013\nİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
244 İTFA\nEDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER - T.P.
\n\n
 
\n\n
245 İTFA\nEDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER - Y.P.
\n\n
 
\n\n
246 İŞTİRAKLER,\nBAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - T.P.
\n\n
 
\n\n
247\nİŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) -\nY.P.
\n\n
 
\n\n
58002 İTFA\nEDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLERDEN
\n\n
 
\n\n
58102 İTFA\nEDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLERDEN
\n\n
 
\n\n
820031\nİŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI\nGİDERLERİ
\n\n
 
\n\n
821031\nİŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI\nGİDERLERİ
\n\n
 
\n\n
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci\nfıkrasında 030 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER\n- T.P.  ve 031 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL\nDEĞERLER - Y.P.  hesapları altında yer alan “GERÇEĞE UYGUN DEĞER\nFARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER” ara başlıkları\nile 03018 DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK\nSINIFLANAN MENKUL DEĞERLER, 03019 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA\nYANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI, 03118 DİĞER\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL\nDEĞERLER ve 03119 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK\nSINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI hesapları aşağıdaki şekilde\ndeğiştirilmiştir.
\n\n
“GERÇEĞE\nUYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER”
\n\n
 
\n\n
03018\nDİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN\nMENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
03019\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL\nDEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
\n\n
 
\n\n
03118\nDİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN\nMENKUL DEĞERLER
\n\n
 
\n\n
03119\nGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL\nDEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
\n\n
 
\n\n
MADDE 3\n– Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin\nbirinci fıkrasında yer alan 24602 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER,\n24702 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER, 8200313 VADEYE KADAR ELDE\nTUTULACAK MENKUL DEĞERLER ve 8210313 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL\nDEĞERLER hesapları yürürlükten kaldırılmıştır.
\n\n
 
\n\n
MADDE 4\n– Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin\nbirinci fıkrasına aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.
\n\n
 
\n\n
182 TFRS 9\nBEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) – T.P.
\n\n
 
\n\n
18200\nBİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)
\n\n
18201\nİKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)
\n\n
18203\nÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT/ÖZEL KARŞILIK)
\n\n
 
\n\n
183 TFRS 9\nBEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) – Y.P.
\n\n
 
\n\n
18300\nBİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)
\n\n
18301\nİKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)
\n\n
18303\nÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT/ÖZEL KARŞILIK)
\n\n
 
\n\n
26205\nKARŞILIKLARDAN
\n\n
 
\n\n
26305\nKARŞILIKLARDAN
\n\n
 
\n\n
82004 TFRS\n9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ
\n\n
820040\nBİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)
\n\n
820041\nİKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)
\n\n
820043\nÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT)
\n\n
82104 TFRS\n9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ
\n\n
821040\nBİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)
\n\n
821041\nİKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)
\n\n
821043\nÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT)
\n\n
 
\n\n
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü\nfıkrasında yer alan başlıklarıyla birlikte 032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER\n- TÜRK PARASI, 244 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER – TÜRK PARASI,\n246 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL\nDEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - TÜRK PARASI, 820031 İŞTİRAKLER, BAĞLI\nORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ\nGİDERLERİ ve 98002 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya\nhazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK\nTAAHHÜTLERİ hesap açıklamaları, 272 AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN\nALACAKLAR - TÜRK PARASI, 274 AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ\nGELİRLER (-) - TÜRK PARASI, 41403 MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI, 41404\nMADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI, 820030\nMENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ hesap açıklamaları, 038 MENKUL DEĞERLER\nDEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – TÜRK PARASI hesap açıklamasının son paragrafı, 580\nMENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI hesabının ilk paragrafı, 780\nALINAN KÂR PAYLARI - TÜRK PARASI hesabının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde\ndeğiştirilmiş, 415 SERMAYE YEDEKLERİ – YABANCI PARA hesabı ve tali hesaplarına\nilişkin açıklamalar ve 033 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA hesap\naçıklaması yürürlükten kaldırılmıştır.
\n\n
 
\n\n
“032 GERÇEĞE UYGUN DEĞER\nFARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI
\n\n
 
\n\n
İlgili\nTürkiye Muhasebe Standardı uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı\ngelire yansıtılan menkul değerler bu hesapta izlenir. Bu hesap, menkul\ndeğerlerin türüne ve ihraç eden kurum veya kuruluşa göre Tekdüzen Hesap\nPlanı’nda gösterildiği şekilde yardımcı hesaplarda, nominal değerleri\nüzerinden de finansal durum tablosu dışı hesaplarda izlenir.
\n\n
Gerçeğe\nuygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerin değer\nazalışları, 038 Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı – T.P. hesabının\naçıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.”
\n\n
 
\n\n
“244 İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ\nÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER – TÜRK PARASI
\n\n
 
\n\n
Yatırım\namaçlı menkul kıymetlerin ve mülkiyeti şirkette kalmak kaydıyla teminata\nverilen ve bloke edilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen menkul\nkıymetlerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap dönem sonları\nitibarıyla etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetiyle değerlemeye\ntabi tutulur ve değerleme farkları sonuç hesaplarına intikal ettirilir.”
\n\n
“246 İŞTİRAKLER, BAĞLI\nORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - T.P.
\n\n
 
\n\n
İştirakler,\nbağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarının değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının)\nelde etme maliyetlerinden veya daha önceki değerlenmiş tutarlarından\n(fiyatlarından) düşük olması halinde değer düşüşü 414030 İştirakler, Bağlı\nOrtaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı\nyapılmak suretiyle muhasebeleştirilir.”
\n\n
 
\n\n
“820031 İŞTİRAKLER, BAĞLI\nORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ
\n\n
 
\n\n
Türk\nparası iştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarının TFRS 9’a göre\nmuhasebeleştirilmesi durumunda,  değer düşüklüğü tutarları 246\nİştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Karşılığı (-) -\nT.P. hesabına alacak ve bu hesaba borç verilerek zarar yazılır.”
\n\n
 
\n\n
“98002 İŞTİRAKLER, BAĞLI\nORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire\nyansıtılan menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK\nTAAHHÜTLERİ
\n\n
 
\n\n
Şirketlerin\niştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına (gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı\ngelire yansıtılan menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) olan Türk\nparası sermaye taahhütlerinin henüz ödenmemiş kısımları bu hesapta izlenir.”
\n\n
“İştirak,\nbağlı ortaklık, iş ortaklığı, itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen menkul\nkıymetler ile menkul ve gayrimenkullerin vadeli satışından doğan toplam alacak\ntutarları bu hesapta izlenir. Hesap, 274 Aktiflerimizin Vadeli Satışından\nKazanılmamış Gelirler hesabı ile netleştirilerek finansal tablolara yansıtılır.
\n\n
Şirketlerin\nherhangi bir alacağının temlik edilmesi neticesinde oluşan alacaklar da bu\nhesapta izlenir.”
\n\n
“Şirketlerin\niştirak, bağlı ortaklık, iş ortaklığı, itfa edilmiş maliyeti üzerinden\ndeğerlenen menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerinin vadeli satışından\ndoğan toplam alacak tutarları ile bu varlıkların maliyet bedeli arasındaki fark\nbu hesabın alacağında izlenir. Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler bu\nhesabın borcuna, 79000 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler hesabının\nalacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.”
\n\n
“032\nGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler -T.P\nhesabı altında izlenen menkul değerler ile iştirakler ve bağlı\nortaklıklar portföyünde izlenen kıymetlerin\ndeğerleme farklarının muhasebeleştirildiği bir hesaptır. Hesap, 03290, 03390\nMenkul Değerler Değer Artış Hesabı ile iştirakler, bağlı ortaklıklar hesapları\naltında izlenen "Değerleme Artışı" ve 038 Menkul Değer Değer Düşüş Karşılığı - T.P. ve 246 İştirakler, Bağlı\nOrtaklıklar ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Karşılığı (-) – T.P. hesaplarıyla\nkarşılıklı çalışır.”
\n\n
“İlgili\nTürkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yeniden değerlemeye tabi tutulan\nsabit kıymetlerin net defter değerinde meydana gelen değer artışlarının\nkaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır. İştirak,\nbağlı ortaklık ve iş ortaklığı hisseleri ile gerçeğe uygun değer farkı diğer\nkapsamlı gelire yansıtılan menkul değer niteliğindeki hisse senetlerinin veya\ngayrimenkullerin satışından doğan kazancın, şirketlerin yetkili organları\ntarafından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılmış olan ve dağıtıma konu\nedilmeyen kısmı da bu hesap altında çalışan 414044 İştirak ve Bağlı Ortaklık\nHisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları hesaplarında izlenir.”
\n\n
“Türk\nparası menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının maliyet bedellerinin altına\ndüşmesi sonucu doğan değer düşüklüğü tutarları 032 Gerçeğe Uygun Değer Farkı\nDiğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler – T.P. ve 038 Menkul Değerler\nDeğer Düşüş Karşılığı – T.P. hesaplarının açıklamaları çerçevesinde, bu hesaba\nborç verilerek zarar yazılır.”
\n\n
“Gerçeğe\nuygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerin değer\ndüşüklüğü kayıpları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde, bu hesabın\nalacağına 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabının borcuna\nkaydedilmek suretiyle giderleştirilir.”
\n\n
“Gerçeğe\nuygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan, gerçeğe uygun değer farkı diğer\nkapsamlı gelire yansıtılan ve itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen Türk\nparası menkul değerlerden alınan faizlerin kaydedildiği hesaptır.”
\n\n
“Şirketlerin Türk parası iştiraklerinin, bağlı\nortaklıklarının ve iş ortaklıklarının faaliyetleri sonucu elde ettikleri kârdan\nsermaye payı olarak dağıtılan Türk parası temettülerin şirket payına düşen\nmiktarı ile gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler ve\ngerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerden\nelde edilen kâr paylarının kaydedildiği bir hesaptır.”
\n\n
MADDE 6\n– Aynı Tebliğin 10 uncu\nmaddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ÖZEL KARŞILIKLAR” açıklamasından sonra\ngelmek üzere aşağıdaki hesap açıklaması, 262 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI –\nTÜRK PARASI açıklamasına ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki\naçıklama ve aşağıdaki 82004 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ hesap\naçıklaması eklenmiştir.
\n\n
 
\n\n
“TFRS 9 BEKLENEN ZARAR\nKARŞILIKLARI
\n\n
 
\n\n
“Finansal\nAraçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre\nhesaplanan tüm beklenen zarar karşılığı tutarları bu hesapta izlenir. Negatif\nkarakterli, aktif düzenleyici bir hesaptır.
\n\n
Finansal\nKiralama, Faktoring ve Finansman\nŞirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında\nYönetmeliğin 6/A maddesinde belirtildiği üzere, borçlunun temerrüdü dolayısıyla\nayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları (Üçüncü Aşama) özel\nkarşılık niteliğindedir.”
\n\n
“İlgili\nTürkiye Muhasebe Standardı uyarınca indirilebilir geçici fark teşkil eden\nbeklenen zarar karşılıkları veya genel karşılıklar için muhasebeleştirilen\nertelenmiş vergi varlıkları 26205 Karşılıklardan hesabında izlenir.”
\n\n
 
\n\n
“82004 TFRS 9 BEKLENEN\nZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ
\n\n
 
\n\n
“Finansal\nAraçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre\nhesaplanan tüm beklenen zarar karşılığı giderleri bu hesapta izlenir. Hesap,\n182 TFRS 9 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) – T.P. hesabı ile karşılıklı\nçalışır.”
\n\n
MADDE 7\n– Bu Tebliğ 30/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
\n\n
MADDE 8\n– Bu Tebliğ hükümlerini\nBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
\n\n İçeriğe dön | Ana menüye dön