Boğaz Bağımsız Denetim - SGK Prim Teşvik Danışmanlığı - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Hizmetlerimiz
SGK Prim Teşvikleri Danışmanlığı
·         Şirketin geçmiş bildirgelerinin kontrol edilmesi,
·         Yararlanılabilecek olan teşviklere ilişkin olarak gerekli olan hazırlıkların yapılması,
·         Sistemden yapılacak taramalar neticesinde teşviklerden yararlanacak personellerin tespiti ve ilgi aylar itibari ile ek iptal bildirgelerinin hazırlanması,
·         Bildirgelere ilişkin dilekçelerin hazırlanarak kuruma sunulabilir hale getirilmesi,
·         İlgili teşvik başvurusunun yapılması ve sürecin takibi,
·         Süreçle ilgili sair işlemlerin yapılması,
·         Geçmiş döneme ilişkin olarak yapılan başvuruların SGK tarafından reddedilmesi halinde dava yoluna gidilmesi ve davaların ikamesi ile takibi,
·         Sözleşme tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere sözleşme süresince her ay düzenli olarak anılı işlemlerin yapılması,
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön